Fremleje

Kontakt altid bestyrelsen forud for evt. fremleje

Fremleje kan kun ske med accept fra bestyrelsen og hvis 1 af følgende 3 årsager er opfyldt:
– Sygdom
– Studieophold i udlandet
– Midlertidig arbejdsforflyttelse
Dette skal kunne dokumenteres overfor bestyrelsen.

Man kan kun fremleje for 1 år.

Følgende procedure skal følges:
Andelshaveren henvender sig til bestyrelsen med ansøgning om at måtte fremleje sin lejlighed til en navngiven person, som skal godkendes af bestyrelsen. Fremlejen skal være tidsbestemt og tidspunkterne for start og slut af fremlejetidspunkterne skal være anført.
Fremlejeren kan, af bestyrelsen – uden afgift for foreningen, opsiges med 1 måneds varsel, såfremt fremlejeren ikke overholder foreningens vedtægter eller husorden.
Andelshaveren må ikke opkræve mere i husleje end boligafgiften andrager.

Ved spørgsmål eller lign. kontakt da venligst bestyrelsen; skibelunden@gmail.com