Salg af lejlighed

Når du skal sælge din lejlighed, skal følgende ske;

Der skal laves en vurderings rapport – denne skal bestilles igennem administrationen Qvortrup. Dog skal bestyrelsen underrettes. Vurderingsrapporten er gyldig 4 måneder fra udstedelsen.

Endvidere skal et VVS og el tjek  udarbejdes. Dette kan gøres igennem Lindpro.

Når andelshaver har fundet en køber, skal andelshaver oplyse dette til administrator (Qvortrup Administration).
Administrator skal have navn og adresse. Tillige skal administrator have kopi af billeddokumentation samt kopi af sygesikringsbevis. Salgsdato skal også oplyses, samt oplysning om sælgers nye adresse samt bank-konto nr. til brug for afregningen.
Andelshaver skal fremsende det originale andelsbevis til administrator, som transporterer dette til ny andelshaver. Såfremt det er bortkommet, skal der betales gebyr til administrator for udarbejdelse af erstatningsandelsbevis.

Administrator udarbejder herefter en overdragelsesaftale, som sendes til køber, sælger og andelsboligforeningen til underskrift. I aftalen vil det fremgå, at købesum samt første måneds boligafgift, skal indbetales på andelsboligforeningens konto i Nykredit – og der vedlægges en kopi af vurderingsrapporten.
I forbindelse med salg af andel, er der følgende udgifter, som sælger skal betale:
– Vurderingshonorar
– Gebyr til administrator (4000 kr.)
– Gebyr for tingbogsattest (312,50 kr.)
– Gebyr for hæftelser (250 kr.)
– Skema, nøgletal (1250 kr.)
– Tilbageholdelse til næste års varmeopgørelse (1000 kr.)
Salgssummen afregnes 14 dage efter overtagelsesdatoen, med fradrag af ovenstående
gebyrer. Hvis der er indsigelser over skjulte fejl og mangler, vil der blive tilbageholdt beløb hertil. Når køber og sælger er enige/udbedring er sket, vil det tilbageholdte beløb blive udbetalt til sælger.